MENSTRUEL SİKLUS: Normal bir menstrüel siklus 21-35 gün sürmekte olup (ortalama 28 ± 7 gün),bunun 2-7 gününde kanama olmaktadır ve toplam kan kaybı yaklaşık 20-60 ml dir.Mensin ilk günü siklusun birinci günü olarak kabul edilir. Bazı kadınlarda ek olarak tam iki adetin ortasına denk gelen dönemde birkaç damla süren lekelenme tarzında kanama olabilir. Ovulasyon (yumurtlama) esnasında oluşan bu kanama her ay tekrar eder ve normal dışı bir durum olarak kabul edilmez

Adet düzensizliklerini aşağıdaki gibi sınıflayabiliriz

 • Oligomenore:35 günden uzun aralıklarla oluşan düzensiz kanamalar.
 • Polimenore: 21 günden daha kısa aralıklarla oluşan kanamalar
 • Menoraji: Miktarı fazla (> 80 ml) ve süresi uzun (> 7 gün) ancak düzenli olan kanamalar
 • Metroraji: Zamanı düzensiz kanamalar
 • Menometroraji: Zamanı düzensiz, sık aralıklı, fazla miktarda, uzun süreli kanamalar
 • Hipomenore: Miktarı azalmış zamanı düzenli kanamalar
 • Hipermenore: Miktarı artmış zamanı düzenli kanamalar
 • İntermenstrüel kanama: Siklus ortasında görülen kanamalar

Mensturel Siklus Anomalileri

Hiperprolaktinemi : Prolaktinin asıl etkisi laktasyonun başlatılması ve sürdürülmesidir. Normal bir kadında seviyesi   5-27 ng/ml dir.. Bazı hastalarda hiçbir klinik yakınma olmazken, bazılarında ise galaktore, anovulasyon, infertilite, amenore veya disfonksiyonel uterin kanamalar görülebilir . Düzeyi 100 ng/ml’den fazla ise mikro veya makroadenomdan şüphelenilmeli ve MRI yapılmalıdır..Bu nedenle hastalar görme alanı ölçümü ile takip edilir, değişiklik varsa MRI yapılır.

Amenore: Kadının  üreme çağın da spontan olarak adet görmemesidir. Gebelik ve emzirme süresince olan amenore fizyolojiktir. Amenore iki kısımda incelenir.

AMENORE(adet görememe)


Primer amenore: Sekonder seks karakterleri gelişmiş, 16 yaşınagirmiş bir kızda veya sekonder seks karakterleri gelişmemiş ve 14 yaşına girmiş bir kızda menstruasyonun olmamasıdır. Sekonder seksüel karakterlerin gelişmemesi bireyin östrojen etkisine hiç maruz kalmadığının belirtisidir. Görülme sıklığı %0.1-2.5’dir. Primer amenoreli hastaların yaklaşık %35-40’da altta yatan sebep ovaryen yetmezlik veya uterus ya da vajenin gelişimsel defektleridir.

· Sekonder amenore: Önceden adet gören bir kadında en az 3 siklus veya 6 ay adet görmeme durumudur. İnsidansı %1-5’dir.

Amenore ile başvuran bir hastada ilk yapılacak tetkik kanda gebelik  testidir. Özellikle sekonder amenorede en sık rastlanılan sebep gebeliktir

POST MENAPOZAL KANAMA (menapoz sonrası kanama)

12  aylık amenoreden sonra olan kanamalardır.Patolojik sebepler düşünülmelidir Biopsi mutlaka yapılmalıdır… Endometrial biopsi ile patolojik bir sebep bulunamamış olsa bile tekrarlayan post menapozal kanamalarda histerektomi yapılmalıdır

POST MENAPOZAL KANAMA NEDENLERİ

Eksojen Hormonlar – HRT

Vaginal , Vulvar Lezyonlar – Vaginal atrofiler

Üreme Sisteminin kanserleri

POSTMENOPOZAL KANAMADA AYIRICI TANI ve TEDAVİ Hormon replasman tedavisi sırasında görülen düzenli kanamalar hariç tutularak, menopozal dönemdeki bir kadında meydana gelen herhangi bir vajinal kanamaya postmenopozal kanama denir.

 •  Kanama nedeniyle endişelenmeyin, kanamanın nedeni büyük ihtimalle korkulacak bir durum değildir, yine de mutlaka araştırılması gerekir
 • Neden araştırılmalı?    Risk faktörlerinin varlığına bağlı olarak bu hastaların ortalama 10%’unda (1-25%) endometrial kanser saptanacaktır.
 • Sebepleri
 • Atrofik endometrium 60-80 %
 •  Dışarıdan östrojen (HRT) 15-25 %
 • Endometrial hiperplazi 5-10 %
 • Endometrial veya servikal polip 2-12 %
 • Endometrium kanseri 10 %

 

 • Kanama ile ilgili Kanamanın başlama zamanı Presipite eden faktörler (travma, koitus) Kanama miktarı, süresi ve paterni Eşlik eden semptomların varlığı (ateş, ağrı, barsak ya da mesane fonksiyon değişiklikleri) Hasta ile ilgili Hepatik, renal veya tiroid ile ilgili bozuklukların varlığı İlaç kullanımı Ailesi ya da kendisinde kanama bozukluklarının varlığı

Transvajinal Ultrasonografi

Endometrium ve tüm pelvisin değerlendirildiği non-invazif bir metottur. Postmenopozal kanamada; { Daha ileri tanısal değerlendirme gereken hastaları saptamada faydalıdır. { Endometrial atrofisi olan hastalarda gereksiz girişimlerden kaçınmamızı sağlar.

TV-USG  Çift kat endometrial kalınlık ölçülür. { İki bazal tabaka arası ölçüm yapılmalıdır. { Serbest sıvı varsa, ölçüme dahil edilmez.

Endometrial kalınlık ≥ 4-5 mm ise.. Endometrial örnekleme

Endometrial atrofi

Endometrial atrofi Postmenopozal kanamada etyolojide en sık rastlanan nedendir. Östrojen yokluğuna bağlı olarak endometrial tabakada incelme ve vasküler frajilitede artış meydana gelir. Genel olarak kanama az miktardadır ve kendini sınırlar. Konservatif yaklaşım genellikle uygundur.

Uyarı:  Bu makale, bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bir tıbbi sorunuz varsa, lütfen doktorunuza danışınız.

İçerik Güncelleme Tarihi: 01.02.2021