Dr. Onur Parlak Ordu-Ünye’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ünye’de tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı.

2003 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde kısa süre çalıştıktan sonra 2004 yılında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasına başladı. İhtisası süresince “Müllerian Anomalili Olgularda Yapılan Rekonstruktif Cerrahinin Sonuçları” konulu teziyle 2009 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra mecburi hizmetini Ordu – Aybastı Devlet Hastanesinde gerçekleştirdi.

2011 yılında İstanbul-Kadıköy’de özel bir poliklinikte kısa bir süre çalıştıktan sonra Universal Aksaray Hospital ‘de görevine devam etti. Daha sonra Özel Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2014 yılı içinde Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezinde 6 ay süreyle eğitim alıp Tüp Bebek Uzmanlığı sertifikasını almıştır. Ocak 2014 tarihi itibariyle kendi muayenehanesinde hizmet vermeye devam etmektedir. 2020 temmuz ayı itibari ile meslektaşı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğukan Anğın ile kurmuş oldukları Viveste Klinikte hastalarına hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesleki İlgili Alanları : Endoskopik Cerrahi ve İnfertilite

  • Türk Tabipler Birliği 
  • İstanbul Tabip Odası 
  • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

1. Türk Jinekoloji  ve  Obstetrik   Derneği  Ürojinekoloji  Kursu   2005

 

2. Uluslararası Üreme sağlığı ve Aile planlaması kongresi 2005

 

3. XXIV. Zeynep Kamil   Jinekopatoloji Kongresi   2006

 

4. T.C   Sağlık  Bakanlığı  Neonatal Resüsitasyon  Programı sertifikası  Kursu,  2006

 

5. Türk  Ürojinekoloji   ve Pelvik Rekonstrüksiyon Derneği, Üriner  İnkontinans   Kursu   2006

 

6. XXV. Zeynep Kamil   Jinekopatoloji   Kongresi  2007

 

7. XXVI. Zeynep Kamil  Jinekopatoloji  Kongresi,  Histeroskopi  Kursu   2008

 

8.  XXVII. Zeynep Kamil   Jinekopatoloji  Kongresi    2009

 

9. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji  Derneği, 6. Ulusal Kongresi   2009

 

10. T.C Sağlık Bakanlığı Neonatal Resusitasyon Programı sertifika kursu, 2011

 

11. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezi – Tüp Bebek Uzmanlığı Sertifikası 2014

Intestinal vaginoplasty: seven years’ experience of a tertiary center
 
Karateke A, Haliloglu B, Parlak O, Cam C, Coksuer H.Intestinal vaginoplasty: seven years’ experience of a tertiary center. Fertil Steril. 2010 Feb 19. [Epub ahead …