Bu kistler genellikle kadınlarda cinsel olgunluk çağında görülürler. Menstrüel siklusun bir yan ürünü olarak kabul edilebilirler. Kötü huylu değildirler ve genellikle 1 ila 3 ay içerisinden kediliğinden kaybolurlar. Menopozdan sonra çok az bir olasılıkla gelişebilirler. Foliküllerin gelişimi esnasında oluşan bu kistler yumurtlamadan önce oluşursa folikül kisti, yumurtlamadan sonra oluşursa korpus luteum kisti adını alırlar. Folikül kistlerine daha sık rastlanmaktadır.

Folikül kistleri genellikle bulgu vermezler. Bazen bulundukları tarafta ağrıya ve düzensiz adet kanamalarına neden olabilirler. Bu kistler çoğunlukla tek taraflıdır. Çapları 8 cm’den küçüktür. Kistin torsiyonu (kendi etrafında dönüp beslenmesinin bozulması) veya rüptürü (yırtılması) ciddi karın ağrısına sebep olur ve acil müdahale gerektirir.

Tedavide ise; asemptomatik küçük kistler 2-3 ay izlenir ve genellikle birkaç ay içerisinde spontan kaybolurlar. Bu durumu hızlandırmak için doktor kontrolünde doğum kontrol hapları kullanılabilir. Eğer kist 2-3 ay içerisinde kaybolmazsa yada büyüme eğilimi gösterirse açık veya kapalı cerrahi yöntem uygulanır.